Питання соціально-екологічної відповідальності бізнесу в цілях зниження ризиків забруднення навколишнього середовища і втрати біологічного різноманіття обговорять на форумі «РосПромЕко — 2013».

У рамках Російського промислово -екологічного форуму «РосПромЕко — 2013» відбудеться круглий стіл «Соціально— екологічна відповідальність бізнесу в цілях зниження ризиків забруднення навколишнього середовища і втрати біологічного розмаїття».

В останні десятиліття спостерігаються зміни клімату, погіршення якості атмосферного повітря, катастрофічна деградація екологічних систем, безповоротна втрата цілого ряду біологічних видів, виснаження водних і мінеральних ресурсів, що, як наслідок, призводить до погіршення якості життя людей. Законодавчо не впорядкована діяльність в області ресурсо-та енергозбереження: так, за оцінками Світового банку, щорічний упущений експорт Росії через втрат енергоресурсів становить 84 — 112 млрд.$.

Однією з основних причин такої ситуації є відсутність дієвих економічних інструментів, що дозволяють попереджати і ліквідувати шкоду, завдану навколишньому середовищу і біорізноманіттю в результаті господарської діяльності. До таких інструментів, зокрема, введення економічних стимулів для підприємств, що впроваджують найкращі доступні технології, страхування екологічної відповідальності (яке може створити фінансову основу для екологічної модернізації російської економіки ), екологічний аудит і ін. На додаток до принципів «забруднювач платить» і «попередити забруднення» також слід розглядати дотримання добровільних екологічних стандартів і добровільної екологічної звітності, що служить однією з основ реалізації соціально-екологічної відповідальності бізнесу.

Подолання сформованих негативних тенденцій тісно пов'язане з процесами екологічної модернізації економіки, найважливішу роль в реалізації яких грають механізми соціально -екологічної відповідальності бізнесу. Для позначення цих процесів у світі все частіше використовують поняття «зелена економіка» (green economy) і «зелене зростання» ( green growth).

У найближчі десятиліття Росія, як і інші розвинені країни, повинна мати економіку з новою інноваційної та технологічною основою, найважливішою характеристикою якої буде мінімальний вплив господарської діяльності на навколишнє середовище. Якщо в період проведення ринкових реформ конкурентоспроможність російської економіки в найбільшій мірі визначалася можливостями, пов'язаними з розробкою і продажем природних ресурсів, то на сучасному етапі необхідна коригування стратегій бізнесу з урахуванням «Основ державної політики в галузі екологічного розвитку Російської Федерації на період до 2030 року», затверджених 30 квітня 2011 Президентом РФ, де зазначено, що при вирішенні завдання розвитку економічного регулювання і ринкових інструментів охорони навколишнього середовища використовується, у тому числі, такий механізм як «підвищення екологічної та соціальної відповідальності бізнесу».

У рамках круглого столу «Соціально— екологічна відповідальність бізнесу в цілях зниження ризиків забруднення навколишнього середовища і втрати біологічного розмаїття» на форумі «РосПромЕко — 2013» російські та зарубіжні експерти обговорять актуальні питання стимулювання компаній та організацій до вирішення екологічних проблем за допомогою природоохоронного законодавства та інших механізмів, а також питання стратегії зниження ризиків забруднення навколишнього середовища і втрати біологічного різноманіття, актуальні питання попередження та скорочення викидів в атмосферу від стаціонарних та пересувних джерел, проблеми розвитку екологічного страхування та екологічного аудиту в Російській Федерації.

За підсумками роботи круглого столу «Соціально— екологічна відповідальність бізнесу в цілях зниження ризиків забруднення навколишнього середовища і втрати біологічного розмаїття» в рамках Російського промислово -екологічного форуму «РосПромЕко — 2013» будуть вироблені рекомендації, які будуть направлені до органів виконавчої і законодавчої влади Російської Федерації.

Запитання переробки нафтових відходів та рекультивація нафтозабруднених земель обговорять на міжнародній конференції в рамках форуму «РосПромЕко — 2013».

У рамках Російського промислово-екологічного форуму «РосПромЕко — 2013» відбудеться міжнародна конференція «Переробка нафтових відходів та рекультивація нафтозабруднених земель: проблеми та рішення»

В даний час однієї з основних загроз екологічній безпеці Російської Федерації є забруднення ґрунтів і водних об'єктів нафтовмісними відходами, багато з яких є високотоксичними канцерогенами і створюють реальну загрозу здоров'ю людини і біологічного розмаїття.

Основними потенційними джерелами забруднення довкілля нафтовмісними відходами є нафтопромисли, нафтопроводи, нафтопереробні підприємства, нафтосховища, наземний і водний транспорт, що перевозить нафтопродукти, а також накопичення нафтошламів в спеціальних відстійних ставках, коморах, ємностях.

У той же час, незважаючи на гостроту проблеми, багато питань, пов'язаних з рекультивацією забруднених нафтопродуктами ґрунтів і водних об'єктів, до цих пір залишаються невирішеними внаслідок прогалин у російському нормативному правовому полі. Вирішення проблем, пов'язаних із забрудненням ґрунтів і водних об'єктів, не знайшло свого відображення у заходах Плану дій з реалізації Основ державної політики в галузі екологічного розвитку Російської Федерації на період до 2030 року та державної програми Російської Федерації «Охорона навколишнього середовища» на 2012-2020 роки», а також у розроблених Мінприроди Росії проектах державної програми РФ« Відтворення й використання природних ресурсів»та концепції федеральної цільової програми « Екологічна безпека Росії (на 2013-2020 рр..)».

Крім того, в нашій країні не повною мірою використовується світовий технологічний потенціал, який дозволяє запобігти і найкоротші терміни ліквідувати забруднення ґрунтів і водних об'єктів нафтопродуктами.

На форумі «РосПромЕко — 2013» в рамках міжнародної конференції «Переробка нафтових відходів та рекультивація нафтозабруднених земель: проблеми та рішення» російські та зарубіжні експерти обговорять актуальні питання попередження та ліквідації забруднень нафтовмісними відходами ґрунтів і водних об'єктів, розглянуть питання взаємодії нафтових компаній з представниками малого та середнього бізнесу, виявлять проблемні місця в російському нормативному правовому полі, запропонують першочергові заходи для додаткового включення в стратегічні документи програмно-цільового планування Російської Федерації. Плануються виступи представників Адміністрації Президента Російської Федерації, Державної Думи і Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації, Мінприроди Росії, Міненерго Росії, МЗС Росії, Мінекономрозвитку Росії, ЮНІДО, ТПП РФ, Союзу нафтогазопромисловців Росії.

За підсумками роботи міжнародної конференції «Переробка нафтових відходів та рекультивація нафтозабруднених земель: проблеми та рішення» у рамках Російського промислово -екологічного форуму «РосПромЕко — 2013» будуть вироблені рекомендації, які будуть направлені до органів виконавчої і законодавчої влади Російської Федерації.


www.rospromeco.com

Купити біопаливо

Пелети
з дерева, лузги, соломи
Брикети
з дерева, торфу, соломи
Дрова
кругляк, колоті
Щепа
технологічна, паливна
Деревне вугілля
фасоване, для гриля
Торф
торфобрикет, руф


Написати коментар (0)


Потрібен котел? Заповнити анкету

Заповніть анкету та виробники запропонують вам ціни та послуги самі!Потрібне біопаливо? Заповнити анкету

Заповніть анкету та виробники запропонують вам ціни та послуги самі!%EXHIBITION_1%