Вчені Білорусі, Росії та Казахстану розробили проект по створенню й освоєння технології комплексної комбінованої переробки важких нафтових залишків, альтернативної і відновлюваної сировини для отримання легких й середніх дистилятів для виробництва високоякісного палива і нафтохімічного синтезу, повідомили в Національній академії наук Білорусі.

Перспективна технологія

В даний час в багатьох країнах світу велика увага приділяється поновлюваним джерелам енергії, які дозволяють знизити залежність від імпортованих енергоресурсів, скоротити викиди шкідливих речовин, а також створити додаткові можливості для розвитку деяких галузей економіки.

При цьому білоруські, російські, казахстанські вчені вказують на значні запаси на території Митсоюзу деревини та вугілля як альтернативи нафти й природному газу, але звертають увагу на нерентабельність їх індивідуальної переробки на паливо та хімічні продукти. Одночасно відсутня ефективна технологія виробництва з відходів переробки деревини товарного моторного палива. Крім того, відзначають вчені, перед нафтопереробною промисловістю трьох країн стоїть завдання підвищення глибини переробки нафти, яка сьогодні складає близько 72% проти 85-95% в економічно розвинених країнах.

За даними вчених, в процесі переробки нафти в світі утворюється близько 1 млрд. тонн гудрону, половина якого йде на отримання масел, бітуму та коксу, а ще 500 млн. – доступно для гідроконверсії.

"У цьому зв'язку актуальним видається спільна переробка рослинної сировини з важкими нафтовими залишками (важка нафта, гудрон, мазут), що дозволяє отримувати біопаливо з низьким вмістом кисню й сірки", – підкреслили в НАН.

Там відзначили, що "в рамках ЄврАзЕС підготовлений міждержавний інноваційний проект, в якому беруть участь Білорусь, Казахстан і Росія, з освоєння технології комплексної комбінованої переробки важких нафтових залишків, альтернативної і відновлюваної сировини для отримання легких й середніх дистилятів як сировини для виробництва високоякісного палива і нафтохімічного синтезу".

$1 млрд на 8 років

"Розроблений вченими трьох країн проект передбачає переробку суміші важких залишків нафти з вугіллям і біомасою за допомогою технології гідроконверсії з отриманням облагородженою легкої нафти, яка придатна для переробки на існуючих нафтопереробних заводах за вже сформованими традиційними технологіями", – пояснили в НАН.

Проект передбачає 4 етапи загальною тривалістю близько 8 років. За цей час планується підготувати техніко-економічні розрахунки, які дозволять оцінити можливості розширення сировинних ресурсів нафтопереробки за рахунок залучення в переробку альтернативних видів сировини (бурого вугілля, сланців, торфу) та відновлюваної рослинної біомаси (деревини та льонотрести), а також розробити проект будівництва комбінованої системи комплексної глибокої переробки важких нафтових залишків, альтернативної і відновлюваної сировини потужністю 5 млн тонн на рік і реалізувати його.

За розрахунками вчених, на фінансування проекту необхідно близько $1 млрд. "Однак виконання проекту в повному обсязі дозволить створити промислово-технологічні основи для виробництва нового покоління наукоємної конкурентоспроможної продукції, яка буде відповідати світовому рівню", – констатували в НАН. При цьому там повідомили, що рівень прибутковості інвестицій складе не менше 80%, а термін окупності – не менше 8 років.

Раніше цей проект називали одним з потенційних претендентів на отримання фінансування за рахунок коштів створюваної венчурної компанії ЄврАзЕС. Крім цього на презентації даного проекту як одного з можливих для фінансування венчурною компанією «Центр інноваційних технологій ЄврАзЕС» в квітні цього року технологією білоруських, казахстанських та російських вчених зацікавилася венчурна компанія Bright Capital.

Світові лідери

Як підкреслили в НАН, реалізація даного проекту спрямована на вирішення проблеми комплексної переробки важких нафтових залишків, альтернативної і відновлюваної сировини і, як наслідок, розширення сировинних ресурсів нафтопереробки, а також послужить зміцненню енергетичної та економічної безпеки країн-учасниць.

Крім того, продовжили там, впровадження цієї проривної технології підвищить глибину переробки нафти, обсяги виробництва НПЗ, що позитивно позначиться на економічному зростанні країн за рахунок збільшення в структурі економіки частки продукції з високим рівнем доданої вартості, а також створить нові високотехнологічні робочі місця і сформує умови для поліпшення екологічної обстановки.

В академії наук звернули увагу на те, що проведені пілотні та демонстраційні випробування, які підтвердили результати наукових досліджень і показали реальність створення промислових комплексів, що використовують дану технологію.

"Пропоновані інноваційні технології глибокої комплексної та безвідходної переробки вуглеводневої сировини забезпечать державам-членам ЄврАзЕС у цій галузі лідируюче положення в світі", – підкреслили там.

Купити біопаливо

Пелети
з дерева, лузги, соломи
Брикети
з дерева, торфу, соломи
Дрова
кругляк, колоті
Щепа
технологічна, паливна
Деревне вугілля
фасоване, для гриля
Торф
торфобрикет, руф


Написати коментар (0)


Потрібен котел? Заповнити анкету

Заповніть анкету та виробники запропонують вам ціни та послуги самі!Потрібне біопаливо? Заповнити анкету

Заповніть анкету та виробники запропонують вам ціни та послуги самі!%EXHIBITION_1%