Гострота фінансово-економічних криз XX-XXI століть поставила на порядок денний завдання пошуку більш ефективних інструментів боротьби з ними.

Перша спроба застосувати нестандартне рішення — використовувати екологію як антикризовий механізм — відноситься до 1930-м рокам. Так, у Сполучених Штатах Америки в часи Великої Депресії був створений Громадянський Корпус по Консервації Природних Ресурсів (Civilian Conservation Corps (CCC), у завдання якого увійшло створення додаткових робочих місць шляхом організації тимчасових робіт з збільшення площі лісонасаджень, а також впровадження інфраструктурних та меліоративних проектів.

Безумовно, ці дії були дуже обмеженими і точковими та ефект від їх реалізації був невеликий, проте вперше в історії вони позначили саму ідею використання «зелених» важелів в більш широкому економічному контексті.

Друга спроба
відноситься до 2008-2009 років і демонструє новітні тенденції сучасної екологічної політики — курс на підвищення енергоефективності та зовсім інші масштаби. До того ж, імплементувати «зелені» важелі в антикризові пакети національного рівня було запропоновано «зверху».

Так, наприкінці 2008 року ЮНЕП проголосила «Новий глобальний «зелений» курс, відповідно до якого багато країн світу включили еколого-економічні інструменти у свої плани і програми боротьби з кризою. В цілому можна говорити про п'ять основних групах:

  •     Підвищенні енергоефективності,
  •     Модернізації та розвитку транспортної інфраструктури,
  •     Програмах утилізації транспортних засобів,
  •     Розвитку відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) і
  •     Підтримці еко-інновацій.

Наведемо кілька прикладів.


Характер «зеленої» антикризової політики, її основні напрями, терміни і результати впровадження істотно відрізняються, що залежить як від стратегічних орієнтирів підвищення національної конкурентоспроможності, так і від частки короткострокових і довгострокових заходів у національних антикризових планах. Хоча досить складно оцінити наслідки її впровадження через віддаленого ефекту для навколишнього середовища багатьох важелів, все-таки можна зробити ряд показових висновків.

1. Наслідки глобальних змін клімату призвели світову спільноту до зосередження уваги на споживанні енергії та викидах "парникових" газів, що безпосередньо пов'язано з енергоефективністю.


Незначність ефекту в порівнянні з очікуваннями пояснюється недостатнім фінансуванням заявлених урядами заходів, недостатнім розумінням населеням вигод від впровадження енергоефективності на побутовому рівні і негативними наслідками розвитку будівельного сектора. Самі гарні результати були досягнуті в стабілізації соціальної сфери — збереження або створення додаткових робочих місць в галузях, які найбільше постраждали від економічного спаду.

Проте, експертами прогнозуються довгострокові екологічні вигоди від скорочення енергетичних потреб (у більшості випадків мова йде про витрати на опалення) і від скорочення імпорту викопного палива. Наприклад, за прогнозами експертів, в Чехії такі заходи призведуть до скорочення в 2020 році викидів парникових газів на 0,3% і збільшення на 0,05% ВВП.

2. Була ще раз підтверджена перспективність розвитку альтернативної енергетики з економічної, екологічної та соціальної точок зору.

Тому інвестиції в поновлювані джерела енергії, включаючи модернізацію електромереж, зайняли в антикризових програмах друге за популярністю місце.

3. Був апробований кардинально новий еко-механізм — утилізація автотранспорту.

Орієнтуючись на швидке відновлення автомобільного сектора, такі програми стимулювали купівельну спроможність і збереження робочих місць. Однак екологічний ефект цього ноу-хау є кілька дискусійним, адже не можна скидати з рахунків поступове нівелювання позитивних досягнень внаслідок великої кількості споживачів, які придбали автомобілі на пільгових умовах.

4. Як і в 30-х роках ХХ століття, було впроваджено велику кількість інфраструктурних проектів.

Разом з тим, незважаючи на, здавалося б, екологічну спрямованість поліпшення багатьох транспортних розв'язок, досвід початку ХХI століття продемонстрував негативний вплив будівельних робіт на навколишнє середовище (збільшення викидів вуглекислого газу в результаті розширення виробництв цементу, металу та ін), який може бути мінімізований тільки внаслідок ефективного використання логістичних удосконалень в майбутньому. Тому ефективність даного інструменту може розглядатися тільки в довгостроковій перспективі і з урахуванням балансу плюсів і мінусів.

5. Незважаючи на безперечність позитивних наслідків еко-інновацій, кількісні оцінки їх впровадження також можна буде зробити в довгостроковій перспективі (не раніше, ніж через 7-10 років).

Таким чином, досвід використання еколого-економічних інструментів для боротьби з фінансово-економічною кризою 2008-2009 років продемонстрував їх значний антикризовий потенціал при одночасному позитивному ефекті для навколишнього середовища. Однак очевидно, що найбільш повно його можна розкрити тільки при значних превентивних капіталовкладеннях.

З точки зору швидких заходів реагування, поліпшення стану навколишнього середовища в результаті використання таких механізмів є незначним, проте це дозволяє трохи пом'якшити соціальну напругу в країнах. У довгостроковій перспективі також очікуються позитивні результати, однак на даному етапі неможливо об'єктивно їх спрогнозувати і оцінити.

Тому масове впровадження «зелених» важелів у вказаний період доцільно розглядати як першу масштабну апробацію, яка дозволить, після вдосконалення, включити їх в національні стратегії розвитку і пом'якшити вплив криз у майбутньому.

Автор: Перга Тетяна Юріївна,
канд. іст.наук,ст.
науковий співробітник Інституту Світової економіки
 і міжнародних відносин НАН України,

(067) 233 29 73, e-mail: perga@list.ru


http://www.biowatt.com.ua/

Купити біопаливо

Пелети
з дерева, лузги, соломи
Брикети
з дерева, торфу, соломи
Дрова
кругляк, колоті
Щепа
технологічна, паливна
Деревне вугілля
фасоване, для гриля
Торф
торфобрикет, руф


Написати коментар (0)


Потрібен котел? Заповнити анкету

Заповніть анкету та виробники запропонують вам ціни та послуги самі!Потрібне біопаливо? Заповнити анкету

Заповніть анкету та виробники запропонують вам ціни та послуги самі!%EXHIBITION_1%
VIP-компанія дня: КРОНА ІМПУЛЬС Дніпропетровськ