Щоб зрозуміти, звідки в теплообміннику піролізного котла береться конденсат, згадаємо визначення "вологість повітря" з курсу фізики.

Розрізняють максимальну, абсолютну і відносну вологість повітря.
Максимальна вологість - це максимально можлива кількість водяної пари, яка може містити повітря при даній температурі. Одиниці вимірювання максимальної вологості г/м3. Показник значення максимальної вологості збільшується із зростанням температури, і навпаки.

Максимальну вологість повітря, ще називають його вологоємністю, і відповідно, чим вище температура повітря, тим більше вологи він може в себе "ввібрати". При зниженні температури повітря, надмірна волога виділяється з нього у вигляді конденсату.
Абсолютна вологість - це реальний фактичний зміст водяної пари в повітрі, при даній температурі. Одиниці виміру абсолютної вологості г/м3.

Відносна вологість:
φ = (Абсолютна вологість) / (максимальна вологість)

Одиниці виміру відносної вологості % (відсоток). Показник відносної вологості - це показник вмісту вологи в повітрі, у відсотках від максимально можливого змісту при даній температурі. Таким чином, вираз виду "відносна вологість 100%" говорить нам про те, що при даній температурі, повітря вже не може більше вбирати в себе водяну пару.

Точка роси

За визначення температури точки роси, приймається така температура, при охолодженні до якої, з повітря, починає конденсуватися водяна пара.

Таблиця температур значення точки роси (° С) для різних умов

Відносна вологість%  Температура сухого термометра, ° С (температура повітря)
0 5 10 15 20 25 30 40
20 -20 -16 -12 -7 -3 0 5 15
 30  -15 -10 -6 -2  2 6 10 18
 40  -12 -7 -2 2 6 10 15 22
 50 -9 -4  0 5 10 14 17 26
 60  -6 -2 7 12 16 21 30
 70 -5 0 5 9 14 19 23 32
 80  -3 2 7 11 16 21 26 35
 90 -1 4 9 14 18 23 28 38
 100 0 5 10 15 20 25 30 40
 
Як можна читати цю таблицю

Наприклад, температура повітря 10 ° С, відносна вологість 30%. На перетині цих граф ми бачимо цифру -6.

Це означає, що якщо повітря, температура якого 10 ° С і відносна вологість 30%, охолодити до температури -6 ° С, то почнеться виділення конденсату з нього. Або так - у повітрі, температура якого 10 ° С і відносна вологість 30%, водяна роса з'явиться на будь-якому предметі, температура поверхні якого, буде дорівнює або нижче -6 ° С.

Як бачимо з таблиці, чим менша відносна вологість повітря, тим температура точки роси нижче температури самого повітря. У міру того, як підвищується відносна вологість повітря (повітря набирає, "вбирає" в себе вологу) - температура точки роси наближається до температури самого повітря і, при 100% відносної вологості, точка роси, фактично збігається з температурою повітря.
 
Точка роси в теплообміннику піролізного котла

При розпаленні холодного піролізного котла, що виходять з камери завантаження гази (продукти горіння), мають температуру, приблизно 500-800 ° С і відносну вологість, близько 85%, в середньому. Потрапляючи в холодний теплообмінник (20 ° С) і стикаючись з його холодною поверхнею, гази, миттєво охолоджуються, вологоємність (максимально можливий зміст вологи) повітря знижується, і надлишок вологи випадає у вигляді роси на поверхні теплообмінника.

Утворення конденсату в теплообміннику піролізних котлів - це природний процес, а не дефект його конструкції. І, що характерно, тут не винен, ні сам котел, ні його власник, ні його виробник.


Купити біопаливо

Пелети
з дерева, лузги, соломи
Брикети
з дерева, торфу, соломи
Дрова
кругляк, колоті
Щепа
технологічна, паливна
Деревне вугілля
фасоване, для гриля
Торф
торфобрикет, руф


Написати коментар (0)


Потрібен котел? Заповнити анкету

Заповніть анкету та виробники запропонують вам ціни та послуги самі!Потрібне біопаливо? Заповнити анкету

Заповніть анкету та виробники запропонують вам ціни та послуги самі!


Популярні статті цієї рубрики:


Рекомендуємо компанії цього напряму:

БЛОК ВІЛЬНИЙ
Щоб Ваша компанія була тут розміщена, замовте послугу "Фото-каталог"

Замовити!
База компаній