Деревне вугілля є одним з видів біопалива. Вугілля отримують шляхом піролізу деревини - термічного розкладання деревини без доступу кисню.

Помітне збільшення обсягів споживання деревного вугілля в Європі у порівнянні з іншими видами твердого палива відбулося в кінці минулого століття, у зв'язку з жорсткістю екологічних норм щодо викидів шкідливих речовин в атмосферу і з утилізації зольного залишку палива.
Деревне вугілля, будучи екологічно чистим продуктом, задовольняє всім цим вимогам, чого не можна сказати про кам'яне вугілля, дровах, торфу, найбільш широке поширення в нашій країні деревне  вугілля отримало в останні роки, як новий вид палива для побутових потреб.

При горінні деревного вугілля відсутні шкідливі викиди в атмосферу, немає чадного газу, що дозволяє використовувати його в якості палива для закритих приміщень. Після згоряння деревного вугілля залишається зовсім мало золи, та й ту можна використовувати у вигляді добрива. Деревне вугілля можна сміливо назвати найбільш екологічно чистим паливом.

Деревне вугілля має високу калорійністю 8000-8350 Ккал / кг або 33,52-35 МДж / кг (теплота згоряння рядового топкового кам'яного вугілля 4800 - 5600 Ккал / кг або 20,0 - 23,4 МДж / кг).

Випалений при кінцевій температурі 400 С вугілля з усіх порід має приблизно однаковий склад органічної маси: С - 82,5%; Н2 - 4%; О + Н - 13,5%.
Зміст вуглецю в деревному вугіллі в залежності від кінцевої температури випалу коливається в значних межах, досягаючи при дуже високій температурі (1600 С) 99,7% від органічної маси.

Золи у вугіллі міститься 2,5-3,5%, в її складі переважають СаО, К2О, Nа2О і що дуже характерно дуже мало фосфору і сірки. Теплотворна здатність деревного вугілля 7000 - 8000 кал / кг.

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ СРСР
Вугілля деревне

Технічні умови

ГОСТ 7657-84
OKП 24 5571 0100.
Термін дії з 01.01.89

Цей стандарт поширюється на деревне вугілля, що отримується при піролізі і вуглеспалюванням деревини в апаратах промислового типу.

Деревне вугілля застосовують у виробництві кристалічного кремнію, кольорових металів, активного вугілля, сірковуглецю, феросплавів, карбюризатора і для інших цілей.

(Змінена редакція, Изм. № 1).

1. МАРКИ І ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

1.1. Деревне вугілля повинно бути виготовлене відповідно до вимог цього стандарту за технологічним регламентом, затвердженим в установленому порядку.

1.2. Деревне вугілля з порід деревини за ГОСТ 24260-80 виробляють трьох марок:

А - вугілля, що отримується при піролізі деревини порід групи 1;

Б - вугілля, що отримується при піролізі суміші деревини порід груп 1 і 2;

В - вугілля, що отримується при вуглеспалюванням суміші деревини порід груп 1, 2 і 3.

1.3. За фізико-хімічними показниками деревне вугілля повинно відповідати вимогам і нормам, зазначеним у таблиці.
 

 


Найменування показника

Норма для марки

Метод аналізу

А
ОКП 24 5571 0130

Б
ОКП 24 5571 01 40

В

Вищий сорт ОКП 24
6871 0132

1-й сорт
ОКП 24
5571 0133

1-й сорт
OKП 24
5571 0143

2-й сорт
OKП 24
55171 0144

OKП 24
5571 0150

1. Удавана густина, г/см3, не менш

0,37

0,37

Не нормується

По п. 4.6

2. Масова частка золи, %, не більше

2,5

3,0

2,5

.3,0

4,0

За ГОСТ 12596-67 і по п. 4.7 цього стандарту

3. Масова частка нелеткого вуглецю,% не менш

90

78

88

77

67

По п. 4.8

4. Масова частка води,%, не більше

6

6

6

6

6

По ГОСТ 16390-70. розд. 2

5. Масова частка вугілля із зернами в місцях навантаження,%, не більше:

 

 

 

 

 

 

розміром менше 25мм

5

5

Не нормується

По п. 4.9

розміром менше 12мм

5

5

7

7

7

6. Масова частка головней,%, не більше

Відсутність

2

Відсутність

2

2

По п. 4.10

7. Маса 1 дм3 вугілля, г, не менше

210

210

Не нормується

По п. 4.11http://bioresource.com.ua

Купити біопаливо

Пелети
з дерева, лузги, соломи
Брикети
з дерева, торфу, соломи
Дрова
кругляк, колоті
Щепа
технологічна, паливна
Деревне вугілля
фасоване, для гриля
Торф
торфобрикет, руф


Написати коментар (0)


Потрібен котел? Заповнити анкету

Заповніть анкету та виробники запропонують вам ціни та послуги самі!Потрібне біопаливо? Заповнити анкету

Заповніть анкету та виробники запропонують вам ціни та послуги самі!


Популярні статті цієї рубрики: