Що таке Торф?

Торф - органічна порода, що утворюється в результаті біохімічного процесу розкладання (відмирання і неповного розпаду) болотних рослин при підвищеній вологості і недоліку кисню.

Торф містить

 •     Рослинні волокна, поліпшуючі водно-повітряний стан грунту;
 •     Гумінові кислоти, що активують ріст рослин;
 •     Мікроелементи - азот, калій, фосфор, кальцій, залізо, магній.

Торф як паливо


Використання торфу як палива зумовлено його складом: великим вмістом вуглецю, малим вмістом сірки, шкідливих негорючих залишків і домішок. По суті, це молоде вугілля.

Основними недоліками цього виду палива є: нижча, ніж у вугілля енергетична калорійність і труднощі спалювання через високий вміст вологи (до 65%).


Але є безліч "плюсів":

 •     низька собівартість виробництва;
 •     екологічна чистота згоряння (мала частка сірки);
 •     повне горіння (малий залишок золи);
 •     з'явилися нові технології спалювання.


Все це робить торф перспективним місцевим джерелом отриманої теплової та електричної енергії:

 •     дешевшою, ніж при використанні кам'яного вугілля та рідкого палива;
 •     більш екологічно чистою.

В якості палива торф застосовується в трьох видах:

 1.     Фрезерний (подрібнений) торф у вигляді розсипу для спалювання в підвішеному стані.
 2.     Напівбрикетів (кусковий) торф, малому ступені пресування, вироблений безпосередньо на торф'яних покладах.
 3.     Торф'яний брикет, висококалорійний продукт великою мірою пресування на технологічному обладнанні, замінює кам'яне вугілля.

Взагалі, сфера використання торфу як палива, з розвитком сучасних технологій спалювання і використання екологічно чистих процесів одержання енергії, оцінюється передовими вченими і фахівцями, як на найбільш перспективний розвиток енергетики в наступному столітті.

Технологія перекладу невеликих газових і мазутних котелень на місцеве паливо отримує все більш широке поширення у міру зростання цін на викопне вуглеводневе паливо. Найбільш інтенсивно цей напрям розвивається в країнах, що мають значний запас біоресурсів (ліси, торф'яних боліт і т.д.), до числа яких відносяться країни північної частини Європи: Швеція, Норвегія, Данія, Фінляндія, а також у колишніх країнах радянської Прибалтики.

Повернення до біоресурсів - це не повернення в минуле, а розумний підхід до економіки та екології. ККД сучасних малих котлів на місцевому паливі сягає 90%. Втрати тепла і витрати електроенергії при транспортуванні теплоносія зводяться до мінімуму.

Видобуток і переробка торфу в світі є високорентабельним і перспективним видом бізнесу. Рентабельність виробництва коливається в середньому від 30 до 40% річних (без урахування вартості доставки продукції до споживача). Торф може використовуватися в різних областях народного господарства - в сільському господарстві, хімії, медицині, нафтопереробці, екології, паливної промисловості тощо.

Особливо вигідно використання торфу в якості палива: вартість 1 Гкал, отриманого від спалювання торфу, нижче, ніж у всіх інших видів палива, крім газу. Крім енергетичного напрямки використання торфу, останнім часом широкий розвиток отримало сільськогосподарське застосування торфу, зарекомендував себе як цінний органічний матеріал.

Світова потреба в торфі

Торф є також предметом експорту. Світова потреба в торфі має чітко виражену тенденцію до неухильного зростання.

Найбільш "ємними" споживачами торфу є Японія, США, країни Європи та Близького Сходу, а також інші країни, в яких розгорнуты роботи з підвищення родючості ґрунтів, запобігання ерозії земель, здійснення екологічних програм.

Порівнянні показники споживання енергетичного торфу в провідних торфодобувних країнах світу (2005рік)

 Країна
Споживання,
млн. т
 Частка в національному
енергобалансі,%
 Частка в світовому
споживанні торфу,%
 Фінляндія  8,1  11,0  37,4
 Ірландія  4,8  15,3  22,2
 Росія  3,2  0,2  14,9
 Білорусія  2,7  4,1  12,3
 Швеція  0,9
 0,7  4,0
 Україна  0,8  0,2  3,5

Сьогодні ті, хто вже звернув серйозну увагу на малу енергетику, часто орієнтується на західні технології, які часто багато в чому перевершують вітчизняні.

У той же час не слід забувати, що з питання малої енергетики ті ж фіни в 70-і роки зацікавилися саме досягненнями Радянського Союзу в області застосування торфу.

За минулі відтоді роки скандинави серйозно удосконалили "радянську" техніку, а торф'яна енергетика отримала в Фінляндії державний пріоритет. Її частка в первинному виробництві енергії становить 7%. Частка торфу в виробництві тепла в більш ста містах і селищах перевищила 20%.

Державний підхід призвів до того, що з 1992 року ціна на паливний торф не змінювалася, тому й ціна тепла вироблена з його застосуванням, фактично не змінювалася. Собівартість енергії отриманої на установках спалювання та газифікації з високим ККД, стала нижчою за собівартість енергії, отриманої з газу та нафти.

Економіка

Порівняння цін на торф'яне паливо з цінами на інші види палива свідчить про перевагу торфу. Наприклад, для північних районів Росії, якщо взяти вартість на торф за 100 відсотків, ціна на Кузнецьке вугілля складе більше 190 відсотків, на Воркутинське вугілля - 130-185 відсотків, на мазут топковий - 180-252 відсотка.

В якості палива застосовуються: фрезерний паливний торф, кусковий паливний торф, торф'яні паливні брикети і напівбрикети. Одна тонна торфобрикетів замінює 1,6 тонни бурого вугілля.

Торф відноситься до поновлюваних природних ресурсів. Щорічний приріст запасів торфу на родовищах, незачеплених розробкою, перевищує 60 млн. тонн. За роки промислової розробки торф'яних покладів використано не більше 10% всіх торф'яних ресурсів.

В даний час, з економічної точки зору, найбільш зручно використовувати торф, видобуток якого здійснюється дешевим відкритим способом.

Використання торфу як паливо при його спалюванні більш екологічно безпечно, ніж вугілля, мазуту і сланцю. Наприклад, при заміні вугілля сланців і мазуту на торф зниження забруднення атмосферного повітря викидами оксидів сірки відбувається в порівнянні з вугіллям в 4-24 рази (в залежності від зольності і вугільного басейну), сланцем - в 9 разів, мазутом - в 6 разів, а викид твердих зважених частинок в 2-19 разів у порівнянні з вугіллям і в 36 разів у порівнянні зі сланцем. Залишилася від торфу зола прекрасно утилізується як добриво.

Торф підрозділяється на види по угрупованню рослин і умов освіти, а також на типи:

Верховий торф - утворений оліготрофною рослинністю (сосна, пухівка, сфагнум, вереск) при перезволоженні, викликаному переважно атмосферними опадами. Погане добриво, оскільки бідне. Містить зольні елементи 1-5%, органічних речовин - 99-95%, pH = 2.8-3.6. Хімічний склад: азотистих речовин - 0.9-1.2%, P2O5 - 0.03-0.2, K2O - 0.05-0.1, CaO - 0.1-0.7, Fe2O3 - 0.03-0.5% [1]. Забарвлення змінюється з підвищенням ступеня розкладання від світло-жовтого до темно-коричневою. Використовується як паливо або теплоізоляція.

Низинний торф - утворений еутрофною рослинністю (вільха, осока, мох) при перезволоженні ґрунтовими водами. Зольність 6-18 відсотків. Переважають сірі відтінки, що переходять в землисто-сірий колір. Гарне добриво.

Також виділяється торф перехідного типу. Перезволоження ґрунтовими водами, бідними мінеральними солями. Зольність 4-6 відсотків.



http://alfatechbud.com

Купити біопаливо

Пелети
з дерева, лузги, соломи
Брикети
з дерева, торфу, соломи
Дрова
кругляк, колоті
Щепа
технологічна, паливна
Деревне вугілля
фасоване, для гриля
Торф
торфобрикет, руф


Написати коментар (1)


Потрібен котел? Заповнити анкету

Заповніть анкету та виробники запропонують вам ціни та послуги самі!



Потрібне біопаливо? Заповнити анкету

Заповніть анкету та виробники запропонують вам ціни та послуги самі!


Популярні статті цієї рубрики:


Рекомендуємо компанії цього напряму:

БЛОК ВІЛЬНИЙ
Щоб Ваша компанія була тут розміщена, замовте послугу "Фото-каталог"

Замовити!
База компаній