Росія – багата не тільки лісом та викопними видами палива, але й торфом. Розробники торф'яних родовищ і фахівці в цій сфері завжди були впевнені, що торф – це біопаливо. Проте в Європейському союзі і розробники Кіотського Протоколу торф не відносять до біопалива і не прирівнюють викиди вуглекислого газу при його спалюванні до нуля, як це відбувається з деревиною. З цією позицією не згоден професор Тверського державного університету Володимир Панов. Його статтю ми наводимо нижче.


Торф – це повільно відновлюваний ресурс, але більш швидкий, ніж ліс у перерахунку на одну людину Землі
.

Біологічні ресурси
– це генетичні ресурси, організми або їх частини, популяції або будь-які інші біотичні компоненти екосистем, які мають фактичну або потенційну користь або цінність для людства (Конвенція про біологічне різноманіття)

Біологічні ресурси – джерела та передумови одержання необхідних людям матеріальних і духовних благ, укладені в об'єктах живої природи: промислові об'єкти, культурні рослини, домашні тварини, мальовничі ландшафти і т.п. Розрізняють рослинні ресурси, ресурси тваринного світу, генетичні ресурси.

Відновлювані природні ресурси – природні ресурси, швидкість відновлення яких порівнянна із швидкістю їх витрачання.

Маса неживої органічної речовини. Вона в біосфері Землі майже втричі вище її біомаси і оцінюється в 3,2 трлн. тонн. Здебільшого це органічний матеріал грунтів. Помітну частку займають також торф'яні масиви, загальні запаси яких на Землі оцінюються в 500-600 млрд тонн, з них 160-200 млрд тонн знаходиться на території Росії.

Ліс відновлюється в п'ять разів повільніше, ніж вся фітомаса суші в середньому, і в десятки разів повільніше, ніж лугова або степова рослинність, яка оновлюється щороку. Більше того, виходячи з щільності деревини (600-700 кг/куб. м), ми можемо розрахувати, що її щорічний приріст становить приблизно 6 млрд тонн, а в перерахунку на одиницю площі – близько 13 ц/га (13 ц/га – це в 3-6 разів менше ніж на болотах). Це менше 5% всього приросту біомаси земної суші і всього 13 % від її середньої продуктивності.

Загальний приріст деревини та торфу, незважаючи на повільне відновлення, був би достатній для забезпечення теплом та приготування їжі в разі повного переходу на дані види палива (звичайно, не беручи до уваги регіональні відмінності, а також використання для інших цілей).

Таблиця 1. Розрахунок біоресурсів на душу населення

 Біоресурс  Загальна маса/обсяг
 Маса на душу населення
 Щорічний приріст маси/обсягу
 Приріст на душу населення
 Ліс (деревина)
 350 млрд м3
  50 м3   9 млрд м3  1,3  м3/рік
 Торф   600 млрд тонн
 85 тонн
 3 млрд тонн
 0,4 тонн/рік (2  м3/рік)
 Біомаса решти частини суші
 160 млрд тонн  23 тонни
 > 120 млрд тонн
 17 тонн/рік
 Біомаса Світового океану
 35 млрд тонн  5 тонн
 90 млрд тонн
 13 тонн/рік

Біопаливо – занадто загальне поняття і включає в себе всі види палива, вироблені з біологічної сировини. Біомасу можна умовно розділити на три основних види біопалива: тверде (деревина, тріска, гранули, брикети і т.д.), рідке (біодизель, етанол) і газоподібне (біогаз).

Постанова ЄС

Сьогодні Європейська Комісія прийняла рішення про надання підтримки підприємствам, урядам та недержавним організаціям у встановленні систем сертифікації для всіх видів біопалива, включаючи і ті, що ввозяться в ЄС.

Погоджений сьогодні пакет документів включає в себе два повідомлення і рішення Європейської Комісії, які повинні допомогти підприємствам та країнам-членам ЄС впровадити Директиву про відновлювані джерела енергії. У центрі уваги даних документів знаходяться критерії надійності біопалива, а також заходи контролю над тим, що буде використовуватися виключно біопаливо.

Захист незайманої природи: У повідомленні Європейська Комісія вказує, що біопаливо не повинно бути вироблено з сировини, отриманої з тропічних лісів або з районів, де нещодавно були вирубані ліси, з осушених торфовищ, заболочених територій або територій високого рівня біорозмаїття.

До поновлюваних видів енергії відносяться міцна біомаса, вітер, сонячна та водна енергії, а також біопаливо. Тільки ті види біопалива, які відповідають прийнятим у ЄС стандартам надійності, служать цілям, встановленим Директивою.

Висновок

Таким чином,

  1. Торф – це біоресурс, але у вигляді мертвого органічного матеріалу (частини і продукти життєдіяльності організмів),
  2. Торф – це повільно відновлюваний ресурс, але більш швидкий, ніж ліс у перерахунку на одну людину Землі (болота ростуть швидше, ніж ліси в світі в цілому),
  3. Торф – це сировина для одержання або компонент біопалива, яке бажано добувати без повного осушення боліт або з мінімальними порушеннями природи та біорозмаїття (біопаливо – це біоетанол, біодизель, біогаз).

***

Біомаса:
всі види речовин рослинного і тваринного походження, продукти життєдіяльності організмів і органічні відходи, що утворюються в процесах виробництва, споживання продукції і на етапах технологічного циклу відходів.

У певному сенсі торф можна розглядати як біовідходи: відходи, що містять органічні речовини біологічного походження. Наприклад, кинуті штабеля торфу, недовиробленої ділянки з торфом.


Біопаливо: тверде, рідке або газоподібне паливо, що отримується з біомаси термохімічним або біологічним способом.

Купити біопаливо

Пелети
з дерева, лузги, соломи
Брикети
з дерева, торфу, соломи
Дрова
кругляк, колоті
Щепа
технологічна, паливна
Деревне вугілля
фасоване, для гриля
Торф
торфобрикет, руф


Написати коментар (0)


Потрібен котел? Заповнити анкету

Заповніть анкету та виробники запропонують вам ціни та послуги самі!Потрібне біопаливо? Заповнити анкету

Заповніть анкету та виробники запропонують вам ціни та послуги самі!


Популярні статті цієї рубрики: