Механізована котельня на торфі

Котельня на торфі призначена для отримання теплової енергії шляхом спалювання біопалива та передачі її споживачеві за допомогою нагрітого теплоносія з метою опалення житлових і виробничих будівель, а також технологічних приміщень з температурою теплоносія 95-115°С. Комплекс котельні представляє логічну систему взаємозв'язків забезпечення та доставки біопалива до будівлі самої котельні, зберігання та подачі торфу, його спалювання та отримання теплової енергії.
 
Котельня на торфі, принциповий склад устаткування:

 • система приймання, складування та подачі торфу (паливний приймач, завантажувач, паливний склад);
 • система спалювання торфу з виробництвом теплової енергії (водогрійний котел на торфі, або кілька котлів); 
 • система аспірації димових газів (золоуловлювачі циклонного або касетного типу з димососом, димоходи, боровні частини, димові труби);
 • система видалення попелу (встановлюється як опція на котли на торфі з високим відсотком зольності);
 • система контролю та управління (система автоматичного регулювання дозування подачі торфу та управління процесами оптимального горіння та теплообміну в котлі).
 
 У забезпечення технологічності виготовлення, скорочення обсягу монтажних робіт, підвищення рівня ремонтопридатності і зручності обслуговування, обладнання котельні на торфі згруповано в модулі:
 
Котельні на торфі, основні модулі:

 1 – приймально-розвантажувальний модуль для приймання торфу з самоскидного автотранспорту та вивантаження на перевантажувальний транспортер;

2 – накопичувально-розвантажувальний модуль для накопичення необхідного об’єму торфу, що забезпечує безперебійну роботу котельні з номінальною потужністю протягом 4-5 діб, і дозованого вивантаження торфу на транспортери, що подають паливо в топку котлів;

3 – водогрійні котли працюють на торфі, і забезпечують виробництво теплової енергії у формі нагрітої до 85-95°С води;
 
4 – система контролю та автоматизованого управління, що забезпечує поточний контроль та регулювання параметрів котельні: розрідження в топковому об’ємі котла; належну якість спалювання торфу; теплопродуктивність котлів.

 

Котельні на торфі. Функціональна схема


Доставка торфу до котельної здійснюється автотранспортом з використанням самоскидних причепів, що забезпечують як бічне так і заднє вивантаження палива в механізований приймач. Механізований приймач має захисну кришку, що відкидається. Відкриття кришки перед завантаженням торфу здійснюється механічним приводом. Завантажене в приймач паливо переміщається за допомогою рухомих стокерів на похилий скребковий транспортер, який піднімає паливо до оперативного бункера-дозатора далі шнековим транспортером в котли на торфі. Управління роботою транспортерів і приймача проводиться з пульта керування в автоматичному режимі. Управління продуктивністю вивантаження торфу, що подається в котел, здійснюється зміною періоду зворотно- поступального руху стокерних штовхачів, що задається автоматичною системою управління котла. Підтримка необхідної теплопродуктивності котла забезпечується в автоматичному режимі системою управління за заданою температурою в прямій лінії першого контуру зміною продуктивності вивантаження паливного складу. У системі управління котельної передбачений захист від перевантажень обладнання та блокування аварійних режимів роботи при підвищенні граничних значень температури в топці, температури води в прямій лінії, при падінні тиску води в системі нижче гранично допустимого значення.

Основне обладнання котельні (механізований паливний склад, засоби подачі торфу – скребкові та шнекові транспортери, водогрійні котли на торфі) розташовується в швидкомонтованій невтепленій будівлі ангарного типу. Додаткове обладнання котельні (насосно-розподільні станції, засоби контролю та автоматичного управління, система водопідготовки, мембранні та розширювальні баки, запірно-регулююча арматура та інші теплотехнічні вузли і агрегати) розміщуються в окремих опалюваних приміщеннях операторської та машинному відділенні.

В якості біопалива використовуються поновлювані енергетичні ресурси, такі як торф (кусковий та фрезерний), відходи лісопиляння (кора, тріска, тирса). На птахівничих господарствах в якості палива можна застосовувати підстилковий матеріал. Фракція палива обмежена розмірами 50х35х10 мм.

Котел здатний використовувати паливо з високою відносною вологістю без попередньої просушки. Вологість торфу може досягати 55%.
 
Рекомендації для проектування будівель котелень та паливних складів

Котельні на торфі за призначенням поділяються на:

 • опалювальні – для забезпечення теплом систем опалення, вентиляції та гарячого водопостачання;
 • опалювально-виробничі – для забезпечення теплом систем опалення, вентиляції, гарячого водопостачання і для технологічного теплопостачання;
 • виробничі – для технологічного теплопостачання.
 
Котельні на торфі з розміщення поділяються на:

 • ті, що окремо стоять;
 • прибудовані до будинків іншого призначення;
 • вбудовані у будинки іншого призначення;


Для виробничих будівель промислових підприємств допускається проектування прибудованих, вбудованих котелень. Для котелень, прибудованих до будівель зазначеного призначення, загальна продуктивність встановлюваних котлів, одинична продуктивність кожного котла і параметри теплоносія не нормуються. При цьому котельні повинні розташовуватися біля стін, де відстань від стіни котельні до найближчого отвору по горизонталі повинна бути не менше 2 м. Відстань від перекриття котельні до нульової точки по вертикалі не менше 8 м. Не допускається проектування прибудованих котельних безпосередньо прилеглих до житлових будинків з боку вхідних під'їздів і ділянок стін з віконними прорізами, де відстань від зовнішньої стіни котельні до найближчого вікна житлового приміщення по горизонталі менше 4 метрів, а відстань від перекриття котельні до найближчого вікна по вертикалі менше 8 метрів. Загальна теплова потужність індивідуальної котельні не повинна кратно перевищувати потреби в теплоті будівлі або споруди, для теплопостачання якого вона призначена.


Технологічна схема та компонування обладнання котельної на торфі повинні забезпечувати:

 • оптимальну механізацію та автоматизацію технологічних процесів, безпечне і зручне обслуговування устаткування;
 • встановлення обладнання по чергах; найменшу протяжність комунікацій; оптимальні умови для механізації ремонтних робіт;
 • можливість в'їзду в котельню підлогового транспорту (автонавантажувачів, електрокарів) для транспортування вузлів устаткування і трубопроводів при виробництві як ремонтних, так і монтажних робіт.

Земельні ділянки для будівництва котелень на торфі вибираються у відповідності зі схемою теплопостачання, проектами планування і забудови міст, селищ і сільських населених пунктів, генеральними планами підприємств, схемами генеральних планів груп підприємств із загальними об'єктами (промислових вузлів).

Розміри земельних ділянок котелень на торфі, розташовуваних в районах житлової забудови, слід приймати у відповідності з будівельними нормами і правилами з планування і забудови міст, селищ та сільських населених пунктів. При проектуванні генерального плану котельні слід передбачати можливість розміщення укрупнювально- збірних площадок, складських, а також тимчасових споруд, необхідних на період виконання будівельно-монтажних робіт.

Огорожу котелень слід проектувати згідно з Вказівками з проектування огороджень площадок та ділянок підприємств, будівель і споруд.

При проектуванні будинків і споруд котелень слід керуватися будівельними нормами і правилами з проектування виробничих будівель, адміністративних і побутових будинків, споруд промислових підприємств.

Розміри прольотів будівель і споруд котелень слід приймати кратними 6 м. Крок колон слід приймати 6 м. При спеціальному обгрунтуванні крок колон допускається приймати 12 м. Будівлі котелень необхідно проектувати з прольотами одного напрямку. Компонувальні рішення з прольотами різних напрямків допускаються в умовах обмеженої площадки будівництва при проектуванні реконструкції котелень. Об'ємно-планувальні і конструктивні рішення будівель і споруд котелень можуть допускати можливість їх розширення.

Для забезпечення можливості крупноблочного монтажу обладнання в стінах та перекриттях будівель котелень повинні передбачатися монтажні прорізи, відповідно до рекомендацій монтажних організацій. Такі прорізи, як правило, слід передбачати в торцевій стіні з боку розширення котельні.

Вбудовані котельні на торфі повинні відокремлюватися від суміжних приміщень протипожежними стінами 2 типу або протипожежними перегородками 1 типу і протипожежними перекриттями 3 типу. Прибудовані котельні повинні відокремлюватися від основної будівлі протипожежною стіною 2 типу. При цьому стіна будівлі, до якої прилаштовується котельня, повинна мати межу вогнестійкості не менше 0,75 год, а перекриття котельні повинно виконуватися з негорючих матеріалів. Виходи з вбудованих і прибудованих котельних належить передбачати безпосередньо назовні. Віконні плетіння вище зазначеного рівня слід проектувати з одинарним склінням.

Площу та розміщення віконних прорізів у зовнішніх стінах слід визначати з умови природної освітленості, а також з урахуванням вимог аерації щодо забезпечення необхідної площі прорізів. Площа віконних прорізів повинна бути мінімальною. Коефіцієнт природної освітленості при бічному освітленні в будівлях і спорудах котелень належить приймати рівним 0,5, крім машинного залу, приміщень з щитами автоматики та ремонтних майстерень, для яких цей коефіцієнт приймається рівним 1,5.

Котли на торфі серії КТУ потужністю від 300 до 1000 кВт можуть встановлюватися без спеціального фундаменту або на армовані монолітні бетонні плити завтовшки не менше 200 мм. Котел на торфі серії КТУ потужністю від 1500 до 2500 кВт встановлюється на спеціальний фундамент, проект якого висилається фірмою виробником.

help ukraine
 

Купити біопаливо

Пелети
з дерева, лузги, соломи
Брикети
з дерева, торфу, соломи
Дрова
кругляк, колоті
Щепа
технологічна, паливна
Деревне вугілля
фасоване, для гриля
Торф
торфобрикет, руф


Написати коментар (0)


Потрібен котел? Заповнити анкету

Заповніть анкету та виробники запропонують вам ціни та послуги самі!Потрібне біопаливо? Заповнити анкету

Заповніть анкету та виробники запропонують вам ціни та послуги самі!


Популярні статті цієї рубрики:VIP-компанія дня: Раотерм м. Рівне