virobnichobioenergetichnii_klaster_ceh_bio_tec.jpg
Кластер – це суб’єкт економічних відносин, який виступає у вигляді територіальних утворень, що включають сукупність підприємств, організацій, держаних органів влади та інших учасників, і в результаті такої взаємодії досягається синергетичний ефект результатів діяльності учасників.

Кластери формуються на основі таких принципів: концентрація підприємств і організацій; наявність стійких взаємозв’язків між ними; підвищення конкурентоспроможності об’єднання. Також відмінною рисою кластерів є те, що взаємодія і вирішення економічних інтересів учасників кластера здійснюється шляхом обґрунтованої кооперації та спеціалізації виробництва.

Виробничо-біоенергетичний кластер – це суб’єкт економічних відносин, який виступає у вигляді територіального утворення, включає стійку взаємодію відносин між підприємствами, організаціями, держаними органами влади та іншими учасниками, задіяними у формуванні та розвитку даного кластеру, і в результаті такої взаємодії досягається максимальна ефективність реалізації проектів регіонального тепло- та електрозабезпечення з використанням біопалива.

Суб’єкти взаємодії виробничо-енергетичного кластеру:

 Замовник проекту, розробник проекту, фінансово-кредитні установи, інвестиційні структури, державні органи влади (Держгеокадастр, НКРЕКП, Держлісагенство, органи місцевої влади та ін.), виробники обладнання для виробництва біопалива,  логістичні компанії.

Перевагами запровадження виробничо-біоенергетичного кластеру є:

 1. Скорочення споживання газу/нафти;
 2. Скорочення викидів СО2 відповідно до взятих Україною зобов'язанням в рамках Європейського енергетичного співтовариства;
 3. Розвиток ринку відновлюваної енергетики, що відповідає Національному плану дій з ВДЕ до 2020 року;
 4. Зростання інвестицій в енергетичний сектор України;
 5. Розвиток регіонів України, особливо депресивних лісових регіонів;
 6. Створення нових робочих місць;
 7. Нарощування генерації теплової та електроенергії з відновлюваних джерелах енергії
 8. Розвиток суміжних й обслуговуючих галузей (будівництво, лісництво, логістика) та ін.

Впровадження виробничо-біоенергетичного кластеру передбачає наступні етапи:

Організаційний етап

 • Підготовка та узгодження проекту.
 • Отримання дозволів та погоджень.
 • Узгодження обсягів сировини для кластера.
 • Реєстрація інвестицій по отриманню суб'єктами господарювання державної підтримки, передбаченої законодавством України, для реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки

Перший етап.

 • Оформлення земельної ділянки.
 • Проведення тендерів.
 • Закупівля, доставка, митне очищення обладнання.
 • Отримання ліцензій та дозволів для другого етапу.
 • Будівництво будівель і споруд, будівництво доріг, монтаж обладнання, виготовлення оснастки. Підбір персоналу. Запуск першої черги виробництва. Дослідно-промислова експлуатація обладнання.
 • Введення в експлуатацію першої черги.

Другий етап.

 • Налаштування режимів роботи обладнання першої черги. Навчання персоналу. Вихід на проектну потужність. Перехід на двозмінну роботу.
 • Закупівля, доставка, митне очищення, інсталяція обладнання. Підключення до електричних і теплових мереж.
 • Отримання зеленого тарифу на продаж ЕЕ.

Третій етап. 

Моніторинг та контроль діяльності кластеру.

Ефективність виробничо-біоенергетичного кластеру складається з сумарного значення економічних ефектів, отриманих кожним задіяним суб’єктом на кожному етапі розробки та впровадження кластеру (економічний ефект для виробників обладнання/послуг, економічний ефект від інвестування в галузь ВДЕ, економічний ефект для України від зростання державних надходжень, соціально-економічний ефект, економічний ефект розвитку регіонів, інфраструктури та ін.)

Сьогодні в Україні існують приклади впровадження проектів БІО-ТЕЦ/ТЕС за рахунок іноземних інвестицій, які генерують теплову- та електроенергію з біопалива шляхом спалювання соломи, тріски або дров, проте такі проекти не створюють синергетичного ефекту кластеру.

Крім того, за відсутності стратегічного планування та управління такими об’єктами в процесі їх експлуатації виявляються певні недоліки, а саме: некоректний підбір обладнання, що призводить до його несправності в процесі спалювання місцевих видів альтернативного палива; перезапас сировини (соломи/дров), що призводить до її псування та відсутності місць її складування (БІО-ТЕЦ  у м. Миргороді (проект Американського агенства з міжнародного розвитку USAID «Місцеві альтернативні енергетичні рішення в місті Миргороді»); ТЕС на дровах м. Глухів) та ін.

Для дотримання енергетичних зобов’язань України, необхідно впровадження виробничо-біоенергетичних кластерів по регіонах України.

Асоціацією "Український Пелетний Союз" розроблено та розпочато реалізацію пілотного проекту «Деревообробний кластер: Деревообробний комплекс - Пелетний цех - ТЕЦ -  в м. Коростень», реалізація якого дозволяє ефективно управляти всіма видами технологічних процесів на всіх етапах переробки деревини: від заготівлі деревини в лісі до виробництва готових виробів, а також електричної та теплової енергії.

Основні види готової продукції виробничо-біоенергетичного кластеру:

 • Суха дошка обрізна хвойних і листяних порід;
 • Заготовка для тари;
 • Пелети (паливні гранули);
 • Електроенергія;
 • Теплова енергія.

Готова продукція буде експортуватись та реалізовуватись на внутрішньому ринку. Суха дошка – 60% експорту та 40% внутрішній ринок, пелети   ̶ 30% експорт і 70% внутрішній ринок.

Теплова енергія буде використовуватись для технологічних потреб, а також для постачання споживачам.

Електрична енергія буде реалізовуватись за «зеленим тарифом» в енергоринок України.

Окупність проектів при використанні інвестиційних і кредитних коштів, з виплатою відсотків по кредиту в розмірі 17% річних та з урахуванням припущень, викладених нижче, становить 12 - 15 кварталів з моменту початку інвестицій, що нижче середньої окупності по галузі.

Кластери мають велике соціально-економічне значення для розвитку місцевих громад. В середньому, передбачається створення понад 100 нових робочих місць для кожного проекту. З огляду на завантаження підрядників і постачальників, загальна кількість нових робочих місць складе більше 150.

Після виходу на проектну потужність і після стабілізації збуту продукції, коли підприємство займе власну нішу в ринку, можлива капіталізація бізнесу може скласти від 6 до 9 млн. євро.

Комплексна переробка деревини з виробництвом сухої дошки і твердого біопалива, а також виробництвом теплової та електричної енергії ̶ перспективний напрям бізнесу. Дана продукція актуальна, відповідає попиту на екологічно чисті, натуральні вироби та попит на неї зростатиме, як за рахунок європейських споживачів, так і за рахунок зростання споживання в Україні. Забезпечення споживачів тепловою та електричною енергією на місцевому рівні є одним з найважливіших заходів політики децентралізації та розвитку місцевих громад.

Запропонована модель кластеру дозволяє змінювати налаштування  виробництва, що дає можливість без додаткових капітальних вкладень гнучко реагувати на запити ринку, виконувати спеціалізовані замовлення.

pellegrin

 

Купити біопаливо

Пелети
з дерева, лузги, соломи
Брикети
з дерева, торфу, соломи
Дрова
кругляк, колоті
Щепа
технологічна, паливна
Деревне вугілля
фасоване, для гриля
Торф
торфобрикет, руф
Написати коментар (0)


Потрібен котел? Заповнити анкету

Заповніть анкету та виробники запропонують вам ціни та послуги самі!Потрібне біопаливо? Заповнити анкету

Заповніть анкету та виробники запропонують вам ціни та послуги самі!


Популярні статті цієї рубрики:


Рекомендуємо компанії цього напряму:

БЛОК ВІЛЬНИЙ
Щоб Ваша компанія була тут розміщена, замовте послугу "Фото-каталог"

Замовити!
База компаній